Koncentrovaný osviežovač vzduchu a neutralizátor zápachu AMWAY HOME™ Green Meadows

Veľkosť: 150 ml

8,27

Popis

Prípravok obsahuje jedinečnú dezodoračnú prísadu NEUTRALODOR, vďaka ktorej neutralizuje a eliminuje výrazné nepríjemné pachy domácnosti, ako napríklad od rýb, cigaretového dymu či kapusty.
Amway GREEN MEADOWS Osviežovač vzduchu je koncentrovaný, stačí len jedno rýchle streknutie na osvieženie a prevoňanie celej miestnosti.

Zloženie

Názov prísady CAS # Názov
Ethanol 64-17-5 Rozpúšťadlo
Isobutane 75-28-5 Hnací plyn
Propane 74-98-6 Hnací plyn
Isopropanol 67-63-0 Rozpúšťadlo
Fragrance Proprietary – See IFRAorg.org Parfum

NEBEZPEČENSTVO. Zabráňte kontaktu s očami. Nádoba je pod tlakom: Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F. Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj vznietenia. Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier – nefajčite. Používajte iba podľa návodu. Úmyselné zneužitie účelovým skoncentrovaním a inhaláciou obsahu môže byť škodlivé alebo fatálne. Používajte iba v dobre vetranom priestore. Obsahuje limonén, linalol, citral. Môže vyvolať alergickú reakciu. Uchovávajte mimo dosahu detí.